زبان‌ها

msbbarghikar[at]gmail.com :ایمیل      ۳۲۶۴۰۱۲۸۰(۰۳۱) :تلفن 

لیست محصولات زمرد

نمایش ۱ - ۱۶ از ۳۰
 • ۱۲۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال
 • ۱۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
 • ۳۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال
 • ۳۸,۹۵۰,۰۰۰ ریال
افزونه جواهر حسابداری زمرد ۲۴
 • ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حسابداری ابری زمرد (Gold Cloud Accounting System )
 • ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حسابداری اقتصادی طلا زمرد 24
 • ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۱۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
حسابرسی طلا نقره جواهر ارز
 • ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
افزونه سازندگی و تولید حسابداری زمرد ۲۴
 • ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
افزونه ثبت سفارش حسابداری زمرد۲۴
 • ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پکیج ارزی زمرد24
 • ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سامانه هوشمند بارکد زنی و بارکد خوانی زمرد24
 • ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پک ارزی کارساخته
 • ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تماس با مدیریت