زبان‌ها

msbbarghikar[at]gmail.com :ایمیل      ۳۲۶۴۰۱۲۸۰(۰۳۱) :تلفن 

لیست محصولات زمرد

نمایش ۱ - ۱۶ از ۳۰
حسابداری طلا فروشی و جواهرفروشی زمرد نسخه طلایی
 • ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
حسابداری طلا فروشی و جواهرفروشی زمرد نسخه آبی
 • ۹۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال
 • ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حسابداری ارزان طلا فروشی - ارزان ترین برنامه حسابداری طلا فروشی و جواهر
 • ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۲۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال
حسابرسی طلا نقره جواهر ارز
 • ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۳۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
افزونه جواهر حسابداری زمرد ۲۴
 • ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حسابداری ابری زمرد (Gold Cloud Accounting System )
 • ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
افزونه سازندگی و تولید حسابداری زمرد ۲۴
 • ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
افزونه ثبت سفارش حسابداری زمرد۲۴
 • ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پکیج ارزی زمرد24
 • ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سامانه هوشمند بارکد زنی و بارکد خوانی زمرد24
 • ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پک ارزی کارساخته
 • ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تماس با مدیریت