زبان‌ها

msbbarghikar[at]gmail.com :ایمیل      ۳۲۶۴۰۱۲۸۰(۰۳۱) :تلفن 

لیست محصولات زمرد

نمایش ۱ - ۱۶ از ۳۰
پک ویژه سفید زمرد
 • ۱۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال
 • ۱۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال
گارد زمرد ۲۴
 • ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حسابداری ابری زمرد (Gold Cloud Accounting System )
 • ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۱۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
حسابداری اقتصادی زمرد 24
 • ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حسابرسی طلا نقره جواهر ارز
 • ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۹۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال
 • ۱۲۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
 • ۱۱۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال
 • ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
خدمات پشتیبانی لحظه ای زمرد۲۴
 • ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
دانگل امنیتی زمرد۲۴
 • ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۲۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال
نصب ویندوز
 • ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تماس با مدیریت