زبان‌ها

msbbarghikar[at]gmail.com :ایمیل      ۳۲۶۴۰۱۲۸۰(۰۳۱) :تلفن 

لیست محصولات زمرد

نمایش ۱ - ۱۶ از ۳۰
 • ۲۴۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال
 • ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال
 • ۷۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال
 • ۷۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
حسابداری اقتصادی طلا زمرد 24
 • ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۲۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال
حسابرسی طلا نقره جواهر ارز
 • ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
افزونه جواهر حسابداری زمرد ۲۴
 • ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حسابداری ابری زمرد (Gold Cloud Accounting System )
 • ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
افزونه سازندگی و تولید حسابداری زمرد ۲۴
 • ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
افزونه ثبت سفارش حسابداری زمرد۲۴
 • ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ارسال پیامک
 • ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۱۴۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پکیج ارزی زمرد24
 • ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سامانه هوشمند بارکد زنی و بارکد خوانی زمرد24
 • ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تماس با مدیریت