زبان‌ها

msbbarghikar[at]gmail.com :ایمیل      ۳۲۶۴۰۱۲۸۰(۰۳۱) :تلفن 

لیست محصولات زمرد

نمایش ۱۷ - ۳۰ از ۳۰
سامانه هوشمند بارکد زنی و بارکد خوانی زمرد24
 • ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پک ویژه سفید زمرد
 • ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حسابرسی طلا نقره جواهر ارز
 • ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۲۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال
گارد زمرد ۲۴
 • ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
دانگل امنیتی زمرد۲۴
 • ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۴۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
سرویس ارسال اطلاعات تلگرام
 • ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
خدمات پشتیبانی لحظه ای زمرد۲۴
 • ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نصب ویندوز
 • ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
دانگل امنیتی زمرد ۲۴
 • ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تماس با مدیریت