زبان‌ها

msbbarghikar[at]gmail.com :ایمیل      ۳۲۶۴۰۱۲۸۰(۰۳۱) :تلفن 

هزینه برروزرسانی نرم افزار زمرد

فارسی
  • بروز رسانی نرم افزار های شما چگونه انجام میشود؟ آیا برای بروز رسانی باید هزینه مازاد پرداخت کنیم؟
پاسخ
  • کلیه تغییرات و بروز رسانی در زمرد به صورت اینترنتی و حضوری انجام می گردد و هزینه بروز رسانی در زمان گارانتی نرم افزار رایگان و در دوره های بعدی ۱۵% از هزینه قیمت پک نرم افزاری را شامل ک می شود .

    جهت اطلاعات بیشتر می توانید با تلفن پشتیبانی دفتر ۰۳۱۳۲۶۴۰۱۲۸ تماس بگیرید .

    مشتاقانه منتظرصدای شما دوست عزیز می باشیم .

     

     

تماس با مدیریت