Languages

msbbarghikar@gmail.com :Email      326401280(031) :Phone

Ma quande lingues coalesce

English
  • Ma quande lingues coalesce, li grammatica del resultant lingue es plu simplic e regulari ?
Response
  • Ma quande lingues coalesce, li grammatica del resultant lingue es plu simplic e regulari quam ti del coalescent lingues. Li nov lingua franca va esser plu simplic e regulari quam li existent Europan lingues. It va esser tam simplic quam Occidental: in fact, it va esser Occidental. A un Angleso it va semblar un simplificat Angles, quam un skeptic Cambridge amico dit me que Occidental es.

تماس با مدیریت